Miksi jalkahoitoon ?

Jalkojenhoito on yksi osa ihmisen perusterveydenhoitoa. Säännällinen omahoito ja jalkahoitajalla käynti auttaa ennaltaehkäisemään jalkaongelmien syntyä ja näin mahdollistaa myäs kivuttoman liikkumisen. Jos jalkaongelmat ovat jo ajankohtaisia, on syytä tilata aika jalkojenhoidon ammattilaiselle, joka hoitaa akuutit ongelmakohdat ja antaa omahoidon ohjausta tai tarvittaessa ohjaa asiakkaan jalkaterapeutille tai lääkäriin tilanteen mukaan. Kovettumat, känsät, sarveistumat, pykimät, hikoilu, erilaiset kynsiongelmat, jalkojen särky ja asentomuutokset ovat vaivoja, joihin ammattilainen antaa avun ja neuvoja.

Ikääntyminen tuo mukanaan jalkoihin erilaisia muutoksia, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, keskushermostoperäiset sairaudet ja päihteiden väärinkäyttä vaikuttavat myäs jalkojen hyvinvointiin. Diabetestä sairastavien ihmisten on erittäin tärkeätä tutkia tai tutkituttaa ammattilaisella jalkansa säännällisesti.

Miksi lymfaterapiaan?

Manuaalinen lymfaterapia on tehokasta turvotuksen hoitoon, kivunlievitykseen ja rentoutumiseen. Lymfaterapia vilkastuttaa elimistän imunestekiertoa, jota elvytetään kivuttomalla, kevyeillä, pumppaavilla ja rytmikkäillä käden otteilla. Käyttäaiheita turvotuksen ja kivun hoitoon ovat leikkaukset, tapaturmat, rasitusvammat, lihasten jännitystilat, palovammat, verenpurkaumat, hermokudoksen ärsytystilat, raskausajan turvotus, säärihaavat ja erilaiset sairaudet kuten diabetes, reuma, nivelrikko, fibromyalgia, ruusu ja syäpähoitojen jälkitilat. Kauneudenhoidossa lymfaterapiaa käytetään laihduttamisen tukena ja selluliitin hoidossa. Erittäin rentouttavaa stressin hoitoon !