Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

25.5.2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen GPRD myötä organisaatioiden tulee laatia kirjallinen kuvaus niiden toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä. Tästä selosteesta löytyy yrityksen Tmi SatuJalat seloste siitä miksi ja mihin henkilötietoja kerätään ja miten niitä säilytetään.

Rekisterin ylläpitäjä: Tmi SatuJalat, Satu Talvio, Y-tunnus 1713434-7. Kirkkojärventie 4 36200 Kangasala, puh 0400 488189

Henkilötietojen keräys:
-Asiakkaan nimi ja puhelinnumero manuaaliseen ajanvarauskirjaan. Asiakkaan nimi, syntymäaika ja osoitetiedot tukisukkatilauksen asiakirjaan, josta tiedot siirtyvät sähköpostilla sukkavalmistaja Lymed Oy:lle sukan valmistusta varten. Asiakirja talletetaan pilvipalveluun. Maksusitoumukset säilytetään kansiossa lukitussa kaapissa.
-Asiakkaan nimi ja vapaaehtoisesti puhelinnumero ja s-postiosoite maksupäätepalveluun iZettle.
-Asiakkaan tiedot käteiskuiteissa, korttimaksuissa ja pankkisiirroissa siirtyvät tilitoimisto Rantalaiselle kerran kuukaudessa kirjanpitoa varten. Tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisen ajan.

Henkilötietoja käsitellään vain asiakassuhteen hoitamiseen eikä niitä luovuteta markkinointitarkoituksiin SatuJalkojen ulkopuolelle. Asiakkaalla on aina oikeus pyytää nähtäväksi mitä tietoja hänestä on talletettu.